autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și funcționarea Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 iulie 1990 se înființează Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.”, cu sediul în București.

Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.” este societate comercială pe acțiuni cu capital de stat.

Art. 2. - La data înființării, în componența Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” intră întreprinderile menționate în anexa nr. 1[1], care se preiau cu activul și pasivul existent la data de 30 iunie 1990 de la Direcția generală de producție și prestații, din cadrul fostului Minister al Economiei Naționale, care se desființează pe aceeași dată.

Cu aprobarea Consiliului de administrație al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” pot intra în această companie și alte întreprinderi românești cu capital de stat care recunosc și acceptă statutul societății.

Art. 3. - Capitalul social al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” se va constitui din preluarea a 30% din acțiunile întreprinderilor componente.

Acțiunile întreprinderilor componente vor fi determinate în urma definitivării evaluării patrimoniului acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii guvernului nr. 619 din 25 mai 1990, prin divizarea acestui patrimoniu în acțiuni nominale a câte 5.000 lei fiecare.

Acțiunile nominale astfel constituite vor fi păstrate la nivelul companiei „DACOREX & CO.”, de către președintele acesteia numit de guvern, iar la nivelul fiecărei întreprinderi, de către directorul acesteia numit de Consiliul de administrație al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.”.

Art. 4. - Obiectul de activitate al Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” îl reprezintă:

 • organizarea, dezvoltarea și exploatarea în scopuri turistice a imobilelor, bazelor de agrement și agrosilvice, precum și a mijloacelor de transport din dotare;
 • atragerea capitalului străin pentru construirea și modernizarea vilelor, hotelurilor, bazelor turistice și de agrement prin constituirea și participarea la firme și societăți mixte în țară și în străinătate;
 • întreținerea și deservirea palatelor și caselor aflate la dispoziția Secretariatului general al guvernului pentru primirea personalităților oficiale invitate de Președintele Republicii, parlament sau guvern;
 • prestarea altor servicii pentru instituții publice;
 • organizarea și executarea reclamei și publicității turistice interne și internaționale;
 • realizarea operațiunilor de import-export specifice profilului său de activitate, inclusiv operațiuni de aport valutar.

Art. 5. - Organizarea și funcționarea Regiei autonome române de turism și prestații se vor face în conformitate cu statutul care va fi elaborat în termen de 30 de zile și va fi aprobat de consiliul de administrație al societății, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 6. - Valuta încasată din activitatea societății și întreprinderilor componente se va utiliza astfel:

 • 20 % se virează la balanța de încasări și plăți externe, fiind decontată în lei la cursul oficial al zilei;
 • 80% rămâne la dispoziția Regiei autonome române de turism și prestații „DACOREX & CO.” pentru necesitățile proprii ori ale întreprinderilor componente. Soldul valutar la finele anului se reportează în anii următori.

Art. 7. - Regia autonomă română de turism și prestații „DACOREX & CO.” poate participa cu capital la alte firme sau societăți mixte din țară sau străinătate, în condițiile stabilite de lege.

Întreprinderile componente pot efectua asemenea operațiuni numai cu aprobarea consiliului de administrație al societății „DACOREX & CO.”.

Art. 8. - Pe aceeași dată Trustul de antrepriză generală „Carpați” și Institutul de proiectare „Carpați” se organizează în companii autonome cu capital de stat, având ca obiective prioritare realizarea de lucrări de interes public.

Organizarea și funcționarea acestor companii autonome se vor face în conformitate cu statutul propriu ce va fi aprobat de consiliul de administrație, cu avizul Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 9. - Întreprinderea pentru administrarea clădirilor trece la data de 1 iulie 1990, cu întreg activul și pasivul și cu personalul existent, în subordinea Secretariatului general al guvernului.

Art. 10. - Palatele și casele de oaspeți menționate în anexa nr. 2[2], aflate în administrarea societății „DACOREX & CO.”, sunt ținute la dispoziția Secretariatului general al guvernului.

Cheltuielile pentru întreținerea și deservirea acestora se suportă de la bugetul de stat.

Art. 11. - Nivelurile de salarizare aprobate pentru Direcția generală de producție și prestații se mențin și în cadrul societății „DACOREX & CO.”.

Salariații deveniți disponibili ca urmare a desființării Direcției generale de producție și prestații care nu îndeplinesc condițiile de pensionare vor fi încadrați în alte unități, potrivit pregătirii lor, prin grija Direcției de muncă și ocrotiri sociale a municipiului București. Pe timp de 3 luni li se va asigura de către Regia autonomă română de turism și prestații diferența dintre salariul avut și salariul cuvenit la noua unitate.

 1. Anexa se comunică unităților interesate.
 2. Anexa se comunică unităților interesate.