autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Companiei Comerciale „BARTIMEX S.A.”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Art. 1. - Se înființează Compania „BARTIMEX S.A.” ca societate pe acțiuni, cu sediul în București, bulevardul Magheru nr. 7-9.

Compania este persoană juridică română și va funcționa pe bază de autonomie economică.

Acționarii fondatori ai companiei sunt persoane juridice și fizice române prevăzute în contractul de societate.

Pentru perioada 1990-1991, acționarii persoane fizice pot deține până la 20% din capitalul social al companiei.

Art. 2. - Compania va avea ca obiect de activitate realizarea de schimburi comerciale în barter, efectuarea și intermedierea de operațiuni de export și import, înfăptuirea altor activități comerciale în condiții de autonomie valutară și financiară.

Art. 3. - La importurile pe care le va efectua în baza autorizației Ministerului Comerțului și Turismului pentru valorificarea creanțelor externe ale României, compania va beneficia de un comision de 1-3% stabilit pentru fiecare caz în parte de Ministerul Comerțului și Turismului și Ministerul Finanțelor, din care jumătate în valută și restul în lei la cursul în vigoare.

În cazuri justificate, Ministerul Finanțelor și Ministerul Comerțului și Turismului vor putea stabili comisioane superioare.

Comisionul în lei și valută va fi transferat de Banca Română de Comerț Exterior în contul companiei.

Art. 4. - Compania va solicita în fiecare caz aprobarea Ministerului Comerțului și Turismului, precum și a ministerului de ramură pentru contractele de import în care se prevede plata de penalizări în situația necontractării de către partener a mărfurilor românești destinate compensării valorii importului.

Art. 5. - Compania se va organiza și își va desfășura activitatea în conformitate cu documentele constitutive ale companiei aprobate de adunarea generală a acționarilor.

Art. 6. - Fondul de salarii pentru salariații companiei, inclusiv impozitul aferent și cota de asigurări sociale pe primele trei luni de activitate, vor fi asigurate din fondurile Ministerului Comerțului și Turismului prevăzute pe anul 1990.

Art. 7. - Pentru desfășurarea activității sale, compania va beneficia de credite în lei și în valută acordate în condițiile legii de instituțiile bancare române.