autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la aprobarea structurii organizatorice a Centrului Național al Cinematografiei și a unor măsuri de organizare a unităților din subordinea acestuia
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Centrului Național al Cinematografiei în limita a 26 posturi, potrivit anexei nr. 1[1].

Art. 2. - Direcția rețelei cinematografice și difuzării filmelor se organizează ca unitate economică, cu aparat propriu.

Nivelul de salarizare și funcțiile sunt similare cu cele stabilite de Legea nr. 57/1974, pentru centrale.

Art. 3. - Normele de structură pentru unitățile din activitatea de producție, difuzare și conservare a filmelor se aprobă de către Centrul Național al Cinematografiei, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 4. - În anexa nr. 2[2] sunt prevăzute grupele de ramuri și gradele de organizare a unităților subordonate Centrului Național al Cinematografiei.

Art. 5. - Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, salarizarea și drepturile personalului din Centrala „Româniafilm” și Studioul de producție cinematografică „București” pe care a fost grefată sunt cele prevăzute în anexa nr. V, cap. III lit. a) din Legea nr. 57/1974, republicată.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.
  2. Anexa se comunică unităților interesate.