autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii de recoltare a porumbului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru realizarea lucrărilor de recoltare a porumbului persoanele care le execută vor beneficia de plata în bani, în natură sau în bani și natură.

Proporția plății în natură și bani, din totalul drepturilor cuvenite, pentru executarea lucrărilor de recoltare, se va stabili, prin înțelegere, cu persoanele care execută lucrările respective.

Cantitatea de porumb cuvenită va rezulta din valoarea lucrărilor executate, care va fi raportată la prețul unitar oficial de valorificare al acestuia.

În calculul acesteia se va ține seama de normele de muncă, tarifele în vigoare și volumul lucrărilor realizate.

Cantitățile de porumb obținute, ca plată în natură, pot fi valorificate de cei ce le-au obținut, în care sens unitățile agricole vor elibera adeverință de proveniență și proprietate a acestora.

Art. 2. - Pot beneficia de prevederile art. 1 persoanele care doresc să participe la lucrările de recoltare, eliberare a terenului, transport și depozitare a porumbului și care vor presta muncile respective, cu ziua sau pe perioade de timp determinate, în unitățile agricole.

La această acțiune pot participa și persoanele angajate în unități din celelalte ramuri ale economiei, care pot executa lucrările respective în concedii de odihnă, sărbători legale, zile libere sau concedii fără plată, precum și în timpul disponibil, după orele de program.

De asemenea, pot participa la executarea acestor lucrări și pensionarii. Veniturile astfel obținute nu vor afecta drepturile lor de pensii.

Art. 3. - Conducerile unităților agricole cultivatoare de porumb vor lua măsuri pentru a angaja din timp necesarul de forță de muncă și a asigura executarea lucrărilor de recoltare, eliberare a terenului, transport și depozitare a porumbului, la timp și fără pierderi.