autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea unor activități de agrement tip cazino
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul diversificării ofertei de agrement la turismul internațional, Ministerul Comerțului și Turismului este autorizat să organizeze, în unitățile subordonate Departamentului turismului, prestații de agrement tip cazino. Aceste prestații vor fi oferite clientelei deținătoare de valută convertibilă.

Art. 2. - Având în vedere specificul și complexitatea organizării și operării unor astfel de activități, ele se vor angaja, de regulă, prin cooperare cu firme străine specializate, sub forma societăților comerciale mixte și în condițiile în care participarea părții române la capital este majoritară.

Art. 3. - La alegerea partenerilor pentru încheierea contractelor de asociere vor fi preferate firmele specializate dispuse să investească, total sau parțial, în proiecte de dezvoltare turistică în România, beneficiile provenind din activitățile de cazino.

Art. 4. - Având în vedere necesitatea unei coordonări a acestei activități pe plan național, autorizația de exploatare a unităților de agrement tip cazino va fi eliberată de Ministerul Comerțului și Turismului - Departamentul turismului.

Art. 5. - În termen de o lună de la emiterea prezentei hotărâri, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Interne vor elabora regulamentul de funcționare al unităților de agrement tip cazino.