autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea reprezentantului permanent al României la C.A.E.R.
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri academician Tudorel Postolache se numește în funcția de secretar de stat, reprezentant permanent al României la C.A.E.R.