autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acoperirea de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru efectuarea operațiunilor electorale potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 92/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea acoperirii cheltuielilor pentru efectuarea operațiunilor electorale potrivit Decretului-lege nr. 92/1990 se alocă de la bugetul de stat suma de 14.373,4 mii lei, în completarea fondurilor prevăzute în Hotărârea guvernului nr. 326/1990.

Art. 2. - Cheltuielile efectuate, potrivit legii, de primăriile județene și a municipiului București pentru operațiunile electorale se acoperă din suma prevăzută la art. 1 și din economiile realizate de unele județe față de fondurile alocate prin Hotărârea guvernului nr. 326/1990, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Sumele vor fi puse la dispoziția prefecturilor județene și Primăriei municipiului București de către Ministerul Finanțelor, în conturi distincte.

Sumele neutilizate vor fi restituite Ministerului Finanțelor până la data de 31 august 1990.

Art. 4. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe trimestrul III.1990, inclusiv în rezerva bugetară.


[modificare] Anexă

Situația sumelor alocate de la buget și a cheltuielilor efectuate pentru operațiuni electorale

Nr. crt. Județul Sume alocate de la buget potrivit hotărârii guvernului nr. 326/1990 Cheltuieli conform deconturilor prezentate de primării Diferențe
de primit de restituit
1. Alba 2.200 2.291,3 91,3 -
2. Arad 2.600 2.600,0 - -
3. Argeș 3.500 3.135,9 235,9 -
4. Bacău 3.800 3.373,3 - 426,7
5. Bihor 3.400 2.195,0 - 1.105,0
6. Bistrița-Năsăud 1.700 2.285,8 585,8 -
7. Botoșani 2.400 1.762,1 - 637,9
8. Brașov 3.600 4.301,1 701,1 -
9. Brăila 2.100 2.326,0 226,0 -
10. Buzău 2.700 2.368,0 - 332,0
11. Caraș-Severin 2.100 2.169,4 669,4 -
12. Călărași 1.300 2.225,1 425,1 -
13. Cluj 3.900 4.400,0 500,0 -
14. Constanța 3.800 4.250,0 450,0 -
15. Covasna 1.200 991,7 - 206,3
16. Dâmbovița 2.900 2.352,0 - 547,4
17. Dolj 4.000 4.549,7 549,7 -
18. Galați 3.300 4.850,0 1.550,0 -
19. Giurgiu 1.700 2.465,6 765,6 -
20. Gorj 2.000 1.100,3 - 299,7
21. Harghita 1.900 1.900,0 - -
22. Hunedoara 2.900 3.387,3 487,3 -
23. Ialomița 1.600 1.600,0 - -
24. Iași 4.200 6.305,3 2.105,3 -
25. Maramureș 2.900 2.900,0 - -
26. Mehedinți 1.700 1.637,4 - 12,8
27. Mureș 3.200 3.030,5 430,5 -
23. Neamț 3.000 3.701,4 701,4 -
29. Olt 2.800 1.930,0 - 870,0
30. Prahova 4.500 3.962,5 - 537,5
31. Satu Mare 2.200 2.140,4 - 59,0
32. Sălaj 1.400 1.400,0 - -
33. Sibiu 2.600 3.030,0 1.080,0 -
34. Suceava 3.600 3.850,0 250,0 -
35. Teleorman 2.600 3.734,6 1.134,6 -
36. Timiș 3.800 3.573,4 - 226,3
37. Tulcea 1.400 1.309,0 - 91,0
38. Vaslui 2.400 2.290,7 - 109,3
39. Vâlcea 2.200 3.000,0 800,0 -
40. Vrancea 2.000 2.197,2 197,2 -
4l. Municipiul București 19.900 25.900,0 6.000,0 -
42. Biroul Electoral Central 2.500 2.500,0 - -
Total: 130.000[1] 144.373,4 19.936,7 5.563,3
  1. Inclusiv fondul de rezervă de 10.000 mii lei (Primăria municipiului București 7.500 mii lei și Biroul Electoral Central 2.500 mii lei).