autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea sistemului de aprovizionare de la intern a agenților economici ce își desfășoară activitatea în baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care efectuează activități comerciale cu amănuntul și de alimentație publică pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990 se pot aproviziona cu mărfurile necesare de la unitățile din sectorul public astfel:

a) pentru mărfurile care nu fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanțe, aprovizionarea se face de la întreprinderile comerciale cu ridicata și unitățile de mic gros;

b) pentru mărfurile care fac obiectul sarcinilor de livrare stabilite prin balanțe și care se folosesc ca materie primă în procesul de producție, aprovizionarea se face în limita unei cote globale cantitative destinate sectorului economic privat, stabilită de direcția (sucursala) comercială teritorială.

Cotele individuale pentru fiecare agent economic se stabilesc lunar de către întreprinderea comercială furnizoare, în raport de ponderea fiecăruia în volumul total al cifrei de afaceri al unităților de același profil, care se corectează în funcție de realizarea fondului de mărfuri luat în calcul.

Art. 2. - Unitățile cu ridicata sau de mic gros organizate pe baza decretelor-lege nr. 54/1990 și nr. 96/1990 se pot aproviziona și de la producători. În acest caz cotele de produse se stabilesc de direcțiile comerciale în condițiile prevăzute la art. 1 lit. b).

Art. 3. - Facturarea mărfurilor aprovizionate de la întreprinderile cu ridicata și de la producători se va face la prețurile cu amănuntul cu cedarea cotei de rabat comercial.

Plata mărfurilor vândute se face prin virament sau pe bază de C.E.C.