autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Surdu Dumitru, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 28 Neamț, Pale Georgeta Valentina, aparținând grupului parlamentar ecologist și social-democrat, Circumscripția electorală nr. 30 Prahova, și Sarafoleanu Dorin, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București, și declară vacante locurile de deputat deținute de aceștia.