autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui secretar de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Florian Bercea se numește secretar de stat la Ministerul Finanțelor și șef al Departamentului impozitelor și taxelor.