autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unor subsecretari de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se numesc în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Finanțelor:

  • Eugeniu Goga
  • Stelian Dan Marin
  • Virgil Pârvu.