autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea efectuării unor operațiuni bancare pe teritoriul României
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Sucursalele din România ale băncilor Manufacturers Hanover Trust Company - New York, Frankfurt Bukarest Bank AG - Frankfurt/Main, Société Générale - Paris și Misr România Bank - Cairo au dreptul să efectueze în România operațiuni bancare cu persoane fizice și juridice române, cu persoane fizice și juridice rezidente în România, precum și cu persoane fizice străine care se află temporar în România.

Autorizațiile de funcționare emise potrivit legii de Banca Națională a României vor fi completate în mod corespunzător.

Art. 2. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.