autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor burse de studii și de doctorat Republicii Socialiste Sovietice Moldova
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul sprijinirii formării de cadre în diverse domenii se acordă R.S.S. Moldova, prin Ministerul Învățământului și Științei din România, 1.000 burse pentru învățământul preuniversitar și 1.000 burse pentru studii universitare complete și de doctorat pentru anul universitar 1990/1991.

Art. 2. - Suplimentar față de bursele înscrise la art. 1, dacă alte ministere sau instituții românești vor oferi burse, numărul acestora atât pentru învățământul preuniversitar, cât și pentru cel universitar, urmează să fie stabilit în funcție de capacitatea maximă de școlarizare a instituțiilor de învățământ românești în anul școlar 1990/1991.

Art. 3. - Pentru primirea unor specialiști din R.S.S. Moldova pentru stagii de specializare sau perfecționare, ministerele de învățământ din cele două țări vor conveni volumul, domeniile și condițiile financiare în care se vor realiza astfel de acțiuni.

Art. 4. - Bursele pentru elevii și studenții din R.S.S. Moldova primiți la studii în România vor fi în cuantumul stabilit pentru bursieri români.