autentificare cu OpenID
Hotărâre privind sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se atribuie imobilul din municipiul București, piața Aviatorilor nr. 3, sectorul 1, ca sediu al Institutului Român pentru Drepturile Omului.