autentificare cu OpenID
Hotărâre privind organizarea și funcționarea Institutului național de gerontologie și geriatrie din București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se atribuie denumirea „Ana Aslan” Institutului național de gerontologie și geriatrie, unitate sanitară bugetară cu personalitate juridică, din subordinea Ministerului Sănătății, având sediul în municipiul București.

Art. 2. - Institutul național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” este unitate sanitară de gradul I, având ca obiect de activitate cercetarea științifică, învățământul postuniversitar, asistența medicală de specialitate și îndrumarea metodologică în domeniul gerontologiei și geriatriei.

Art. 3. - Institutul național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” este titular de cont valutar, deschis la Banca Română de Comerț Exterior, pentru efectuarea operațiunilor de încasări și plăți valutare.

Disponibilitățile din acest cont se reportează în anul următor.

Art. 4. - Institutul național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” este autorizat să încaseze valută pentru prestațiile acordate străinilor, astfel:

  • pentru pacienții internați în baza proprie, cooperare medicală cu firme străine în țară sau străinătate și alte prestații legate de obiectul său de activitate, încasarea se face de unitate.
    Din valuta obținută, Institutul național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan" poate utiliza 50% pentru nevoile proprii. Diferența de 50% din valuta încasată se va deconta institutului în lei de către Banca Română de Comerț Exterior, la cursul de schimb în vigoare, sumă cu care se va diminua în mod corespunzător alocația bugetară;
  • pentru pacienții străini, care vor sosi în țară pe bază de contracte externe încheiate de întreprinderi de specialitate ale Ministerului Comerțului și Turismului și care vor fi tratați atât în baza proprie a Institutului național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan”, cât și în bazele de tratament situate în hotelurile de cură ale Ministerului Comerțului și Turismului, contravaloarea în valută a tratamentului va fi încasată de întreprinderile contractante la extern, din care se va ceda 50% Institutului național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan”.

De asemenea, unitățile de turism vor ceda Institutului național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” 50% și din valuta încasată pentru serviciile de cazare, masă etc. acordate pacienților internați în baza proprie a Institutului național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan”.

Decontarea sumelor în valută prevăzute de institut de la unitățile Ministerului Comerțului și Turismului se va efectua potrivit prevederilor alin. 2 din prezentul articol.

Art. 5. - Sumele realizate în valută din activitățile prestate pentru pacienții străini, cât și cele transformate în lei, conform prevederilor art. 4, rămân la dispoziția Institutului național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” și se vor folosi cu prioritate pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale, funcționarea la nivel optim a serviciilor medicale, cazării și mijloacelor de transport.

Din aceste sume se pot efectua și cheltuieli pentru perfecționarea personalului în străinătate prin burse, deplasări, stagii, documentare științifică, propagandă științifică geriatrică în țară și în străinătate, cotizații la organisme internaționale, recompense pentru personal, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 6. - Institutul național de gerontologie și geriatrie „Ana Aslan” va avea în structura sa un compartiment de comerț exterior aprobat de Ministerul Sănătății, care va fi autorizat să încheie convenții cu firme sau societăți străine, românești sau mixte pentru aducerea de pacienți străini și importul necesar asigurării bunei funcționări a unității.

Art. 7. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1340/1974 se abrogă.