autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea unor organe centrale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se desființează:

a) Comitetul Național pentru Știință și Tehnologie;

b) Inspectoratul General de Stat pentru Investiții-Construcții;

c) Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.