autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Linie de cale ferată de legătură între linia Pitești - Curtea de Argeș și linia Piatra Olt - Podul Olt"
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă majorarea devizului general al obiectivului de investiții „Linie de cale ferată de legătură între linia Pitești - Curtea de Argeș și linia Piatra Olt - Podul Olt", cu 292.200 mii lei la total investiție, din care 281.680 mii lei construcții-montaj, astfel încât valoarea totală a obiectivului de mai sus devine 1.979.354 mii lei, din care 1.928.039 mii lei construcții-montaj.