autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea exploatării masei lemnoase pe trimestrul IV.1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă autorizarea exploatării în trimestrul IV.1990 a unui volum de 4.000 mii m.c. masă lemnoasă necesară realizării programelor de producție industrială pentru consumul intern și export și, respectiv, de 15.000 mii m.c. pentru întregul an 1990. La aceasta se adaugă 2.000 mii m.c. resurse ce se valorifică pe tot anul cu firul la populație.

Art. 2. - Se aprobă autorizarea la exploatarea în trimestrul IV.1990 a unui volum de masă lemnoasă de 735 mii m.c. necesar pentru crearea în avans de stocuri de siguranță pentru perioada de iarnă, în vederea asigurării continuității producției în situații de calamități naturale, din producția anului 1991.