autentificare cu OpenID
Hotărâre privind structura organizatorică și stabilirea numărului de personal al Casei de Economii și Consemnațiuni
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Consiliul de administrație al Casei de Economii și Consemnațiuni stabilește, pe baza principiilor eficienței economice și a autonomiei gestionare proprii, numărul de salariați pentru unitățile teritoriale în raport de volumul și complexitatea activității, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Se aprobă structura organizatorică a aparatului propriu al Casei de Economii și Consemnațiuni în limita a 166 posturi, potrivit anexei[1].

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari, la propunerea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Art. 4. - Pe data prezentei se abrogă Hotărârea guvernului nr. 192/1990.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.