autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unei stațiuni pentru mecanizarea agriculturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației - Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii, Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Văleni, cu sediul în comuna Văleni, județul Olt, având ca obiect de activitate executarea mecanizată a lucrărilor agricole, prestări de servicii pentru producătorii agricoli particulari, pentru unitățile agricole cooperatiste, alte unități, precum și întreținerea și repararea utilajelor agricole.

Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Văleni se înființează prin divizarea parțială a unităților de profil existente în județul Olt.

Art. 2. - Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Văleni are personalitate juridică, autonomie economică și se organizează potrivit normelor unitare de structură aprobate pentru unitățile economice de același profil.

Art. 3. - Înființarea Stațiunii pentru mecanizarea agriculturii Văleni se face în cadrul indicatorilor de plan aprobați pentru Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii pe anul 1990.

Art. 4. - Personalul care trece la unitatea economică nou înființată se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 5. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului întocmit la 30 iunie 1990 împreună cu indicatorii de plan economico-financiari și contractele aferente încheiate de unitățile din care se desprind se preiau pe bază de protocol.