autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele numiri și eliberări din funcții la Banca Națională a României
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se numesc în funcția de vicepreședinte al Băncii Naționale a României:

  • Emil Ghizari;
  • Corneliu Croitoru;
  • Valeriu Vierița.

Art. 2. - Se eliberează din funcția de prim-vicepreședinte al Băncii Naționale a României, Gheorghe Stroe și din funcția de vicepreședinte Valeriu Moșoeanu și Nicolae Pretorian.