autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea, în cadrul Școlii militare de muzică, a ciclului liceal
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul școlar 1990/1991, ciclul profesional din Școala militară de muzică din subordinea Ministerului Apărării Naționale se transformă în ciclu liceal cu durata completă (clasele IX-XII), pentru care școala este autorizată să elibereze acte de studii liceale în profilul muzică.

Art. 2. - Orice prevederi contrare prezentei hotărâri nu se aplică.