autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea unui secretar de stat la Ministerul Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Aurel Berca se numește secretar de stat la Ministerul Finanțelor și șef al Departamentului bugetului statului.