autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cazarea cetățenilor străini școlarizați în România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu anul școlar 1990/1991, instituțiile de învățământ vor asigura cazarea cetățenilor străini (elevi, studenți sau la studii postuniversitare), în limita posibilităților de care dispun.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Învățământului și Științei să reducă taxa de școlarizare pe care o achită cetățenii străini cu 20 $ pe lună, în cazul în care nu li se asigură cazarea și, respectiv, cu 20 $ pe lună, atunci când nu beneficiază de masă la cantină.

Art. 3. - Ministerul Învățământului și Științei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre începând cu anul școlar 1990/1991, iar dispozițiile contrare se abrogă.