autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Regiei autonome a apelor minerale din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Regia autonomă a apelor minerale din România, cu sediul central în București, strada Mendeleev nr. 34-36.

Regia autonomă a apelor minerale din România se organizează și funcționează în conformitate cu Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și cu regulamentul de organizare și funcționare anexă[1] la prezenta hotărâre.

Regia autonomă a apelor minerale din România este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în subordinea Ministerului Resurselor și Industriei.

Departamentul geologiei din cadrul Ministerului Resurselor și Industriei este împuternicit să reprezinte interesele statului în regia autonomă.

Art. 2. - Regia autonomă a apelor minerale din România are ca obiect de activitate:

  • gestionarea fondului hidromineral al statului;
  • întreținerea surselor de ape minerale, ape plate și dioxid de carbon, executarea de intervenții la surse și captări, protecția zăcămintelor hidrominerale, urmărirea și administrarea întregului fond hidromineral din România, în scopul evitării unor fenomene de degradare și poluare;
  • extracția apei minerale, a apei plate și dioxidului de carbon natural de pe întreg teritoriul țării și comercializarea acestora către societăți comerciale sau persoane fizice din țară și din străinătate;
  • elaborarea de studii, proiecte și documentații în vederea punerii în valoare de noi zăcăminte de ape minerale, ape plate și dioxid de carbon natural.

Art. 3. - Regia autonomă a apelor minerale din România este împuternicită să avizeze din punct de vedere tehnic utilizarea izvoarelor naturale de interes local, precum și proiectele de amenajări și captări ale acestora sau ale altor pierderi de ape minerale, executate prin mijloacele proprii ale întreprinzătorilor.

Art. 4. - Patrimoniul regiei este de 16.625.000 lei, constituit din sondele, captările, echipamentele aferente și suprastructura acestora, aflate un dotarea unităților din subordinea Departamentului geologiei sau a prefecturilor locale, care îmbuteliază în prezent ape minerale și dioxid de carbon natural și care vor fi preluate de regie prin protocol, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

Valoarea patrimoniului va fi corectată după finalizarea completă a evaluării acestuia în termen de 45 de zile de la data prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 10 decembrie 1990.

Art. 5. - Regia autonomă a apelor minerale din România își acoperă cu veniturile provenite din activitatea sa prevăzută la art. 2 toate cheltuielile, inclusiv dobânzile, amortizarea investițiilor și rambursarea creditelor și va obține profit.

Art. 6. - Pe data înființării Regiei autonome a apelor minerale din România, obiectul de activitate al întreprinderilor de extracție a apelor minerale înființate prin Hotărârea guvernului nr. 270/1990, în subordinea Departamentului geologiei, nu va mai cuprinde extracția apelor minerale și a dioxidului de carbon natural.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.