autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în comerțul interior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, se înființează societățile comerciale pe acțiuni, ca persoane juridice, cu denumirea sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1[1].

Potrivit obiectului lor de activitate, pentru derularea mărfurilor de balanță sau a celor ce se vor comercializa în regim de prețuri stabilite de guvern, precum și pentru cele ce se vor comercializa la prețuri de învoială, potrivit legii, în structura societăților se vor constitui divizii distincte de contractare și urmărire a livrărilor.

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, înființate potrivit prezentei hotărâri, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul prevăzut în anexa nr. 2[2].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte comerciale încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român, cu excepțiile prevăzute de lege.

Contractarea și derularea mărfurilor supuse sistemului de repartiții prin balanțe materiale pentru toți agenții economici beneficiari, se vor face numai prin societățile comerciale de desfacere cu ridicata înființate prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, în baza prezentei hotărâri, întreprinderile comerciale de stat, direcțiile comerciale județene, Direcția generală comercială a municipiului București precum și Direcția comercială a municipiului Petroșani, specificate în anexa nr. 1, își încetează activitatea.

Activul și pasivul întreprinderilor de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale pe acțiuni înființate.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut, sporul și indemnizația de conducere, după caz, dacă este încadrat sau transferat în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 5. - Întreprinderile comerciale de stat de interes local se vor organiza în societăți comerciale pe acțiuni, potrivit legii, prin decizii ale organelor administrației locale de stat, până la data de 15 octombrie 1990.

Art. 6. - Capitalul social inițial va fi modificat corespunzător pe baza reevaluării patrimoniului societăților comerciale înființate, care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 7. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.
  2. Anexa se comunică unităților interesate.