autentificare cu OpenID
Hotărâre privind recunoașterea înființării Camerei de Comerț și Industrie România-Israel
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se recunoaște și dobândește personalitate juridică Camera de Comerț și Industrie România-Israel, care va funcționa conform statutului și regulamentului de asociere anexate[1] la prezenta.

  1. Statutul și regulamentul de asociere se comunică unităților interesate.