autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Pe data prezentului decret se desființează Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.