autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea și organizarea Comisiei zonei montane din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Comisia zonei montane din România, organ consultativ al guvernului, în componența Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu sediul în municipiul București.

Art. 2. - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei zonei montane din România, în limita a 79 de posturi, potrivit anexei nr. 1[1] la prezenta hotărâre.

Art. 3. - Comisia zonei montane are ca obiect fundamentarea și coordonarea realizării programelor de dezvoltare economico-sociale a zonelor montane, pe care le întocmește și le prezintă guvernului sau altor organe centrale interesate, elaborarea de studii și proiecte privind strategia dezvoltării acestor zone, acordarea de asistență tehnică organelor, instituțiilor, unităților, întreprinzătorilor particulari, care desfășoară activitate în zona montană.

Art. 4. - Comisia zonei montane va prezenta propuneri privind aprobarea atribuțiilor sale principale în termen de 30 de zile.

Art. 5. - În județele cu zonă montană, prevăzute în lista-anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se înființează comisii județene ale zonei montane.

Comisiile județene funcționează pe lângă direcțiile generale pentru agricultură și industrie alimentară, în subordinea directă a directorului general și sub îndrumarea tehnică și metodologică a Comisiei zonei montane.

Art. 6. - Structura organizatorică, atribuțiile și răspunderile comisiilor județene ale zonei montane se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu Comisia zonei montane, cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale, în termen de 60 de zile de la data prezentei hotărâri.

Art. 7. - În scopul realizării activităților de cercetare, proiectare, perfecționare profesională, informare și documentare privind zonele montane, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Academia de Științe Agricole și Silvice împreună cu Comisia zonei montane și cu avizul Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale vor face propuneri guvernului, în termen de 90 de zile, privind înființarea institutului de montanologie.

Art. 8. - Comisia zonei montane va avea în dotare două autoturisme DACIA Break, 5 autoturisme de teren ARO 244 D, un microbuz TV 12 D pentru transport persoane, cu drept de deplasare pe întreg teritoriul țării.

Art. 9. - Primăria municipiului București va asigura Comisiei zonei montane spații corespunzătoare desfășurării activității acesteia.

Art. 10. - Radu Rey se numește în funcția de președinte al Comisiei zonei montane din România, cu grad de secretar de stat.

Art. 11. - Comisia zonei montane are personalitate juridică, este finanțată de la bugetul statului și își desfășoară activitatea economico-financiară pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

Art. 12. - Personalul din cadrul comisiei va fi salarizat potrivit prevederilor ce se aplică personalului din aparatul propriu al ministerelor.

Art. 13. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor să introducă modificările corespunzătoare în indicatorii de plan, muncă, salarizare și financiari pe anul 1990, rezultați din prevederile prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista cuprinzând județele cu zonă montană în care funcționează comisii județene ale zonei montane

Nr. crt. Județul Sediul comisiei (localitatea)
1. Alba Alba Iulia
2. Arad Arad
3. Argeș Pitești
4. Bacău Bacău
5. Bihor Oradea
6. Bistrița-Năsăud Bistrița
7. Brașov Brașov
8. Buzău Buzău
9. Caraș-Severin Reșita
10. Cluj Cluj-Napoca
11. Covasna Sfântu Gheorghe
12. Dâmbovița Târgoviște
13. Gorj Târgu Jiu
14. Harghita Miercurea-Ciuc
15. Hunedoara Deva
16. Maramureș Baia Mare
17. Mehedinți Drobeta-Turnu Severin
18. Mureș Târgu Mureș
19. Neamț Piatra-neamț
20. Prahova Ploiești
21. Satu Mare Satu Mare
22. Sălaj Zalău
23. Sibiu Sibiu
24. Suceava Suceava
25. Timiș Timișoara
26. Vâlcea Râmnicu Vâlcea
27. Vrancea Focșani
  1. Anexa se comunică organelor interesate.