autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,

Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Manole Adrian, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 14 Constanța, Iliescu Ion, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara, Morar Cornel, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 31 Satu Mare, Hălmăjan Victor, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 32 Sălaj, și Trifu Romeo-Marius, aparținând grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 34 Sibiu și declară vacante locurile de deputat deținute de aceștia.