autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cazarea unor studenți și doctoranzi în hotelurile „Tranzit” și „Oltenia” din București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 octombrie 1990 și până la terminarea anului de învățământ universitar 1990-1991 se aprobă cazarea studenților și doctoranzilor străini în hotelurile „Tranzit” și „Oltenia” din București.

Art. 2. - Tarifele în valută pentru cazarea studenților și doctoranzilor sunt cele prevăzute în anexă[1], care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Învățământului și Științei și Întreprinderea de hoteluri și restaurante București vor lua măsuri pentru a aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.