autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și având în vedere Raportul Comisiei de validare,

Adunarea deputaților hotărăște :

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

  1. Simatiuc George - Circumscripția electorală nr. 14 Constanța
  2. Stan Marin - Circumscripția electorală nr. 22 Hunedoara
  3. Soponar Romul - Circumscripția electorală nr. 31 Satu Mare
  4. Ardelean Ioan - Circumscripția electorală nr. 32 Sălaj
  5. Tatu Bujor Septimiu - Circumscripția electorală nr. 33 Sibiu.