autentificare cu OpenID
Lege pentru trecerea Direcției generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiției
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 9 octombrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea pentru trecerea Direcției generale a penitenciarelor din cadrul Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiției și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Direcția generală a penitenciarelor din subordinea Ministerului de Interne trece, cu întreg activul și pasivul, în subordinea Ministerului Justiției.

Art. 2. - Personalul militar și personalul civil al Direcției generale a penitenciarelor, care trec la Ministerul Justiției, își mențin toate drepturile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Personalul militar din Direcția generală a penitenciarelor - ofițeri, maiștri militari și subofițeri - își păstrează această calitate, iar personalul civil al acestei direcții se consideră transferat în interesul serviciului.

Structura organizatorică și atribuțiile Direcției generale a penitenciarelor se aprobă de ministrul justiției.

Art. 3. - Încadrarea, înaintarea în grad și trecerea în rezervă a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor se fac, potrivit reglementărilor legale, prin ordinul ministrului justiției.

De asemenea, ministrul justiției stabilește uniforma pentru personalul militar al Direcției generale a penitenciarelor.

Art. 4. - Trecerea Direcției generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului de Interne în subordinea Ministerului Justiției se face pe bază de protocol.

Prin protocolul prevăzut la alin. 1 se vor reglementa modul de dotare a Direcției generale a penitenciarelor cu armament, muniție și celelalte mijloace tehnice specifice, de pregătire și perfecționare a ofițerilor și a altor categorii de personal, de stabilire și plată a pensiilor pentru personalul militar, precum și alte aspecte privind cooperarea între Ministerul de Interne și Ministerul Justiției.

Art. 5. - În termen de 6 luni de la adoptarea prezentei legi Ministerul Justiției va elabora și supune spre aprobare proiectul noii Legi privind executarea pedepselor, precum și a regulamentului de aplicare a acestei legi.

Art. 6. - Ministerul Finanțelor va lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Justiției și Ministerului de Interne, în conformitate cu prezenta lege, pe baza propunerilor comune ale acestor ministere.

Art. 7. - Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

Art. 8. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicare.