autentificare cu OpenID
Lege privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înființarea centrelor industrial-agrare Motru și Rovinari, în județul Gorj, și a direcțiilor administrativ-economice Motru și Rovinari
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 9 octombrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind abrogarea Decretului nr. 367/1981 pentru înființarea centrelor industrial-agrare Motru și Rovinari, în județul Gorj, și a direcțiilor administrativ-economice Motru și Rovinari și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr. 367/1981 pentru înființarea centrelor industrial-agrare Motru și Rovinari, în județul Gorj, și a direcțiilor administrativ-economice Motru și Rovinari.

Art. 2. - Personalul direcțiilor administrativ-economice Motru și Rovinari va fi redistribuit și încadrat prin grija Prefecturii județului Gorj și a primăriilor din orașele Motru și Rovinari.

Personalul care trece la alte unități, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi, se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de trei luni de la data transferului, de același salariu tarifar de încadrare, dacă la noul loc de muncă salariul tarifar de încadrare este mai mic.

Art. 3. - Bunurile și celelalte elemente de activ și pasiv ale direcțiilor administrativ-economice Motru și Rovinari trec la primăriile acestor localități sau, după caz, la Prefectura județului Gorj.