autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului de cercetare și prelucrare a plantelor medicinale „Plantavorel” Piatra-Neamț
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data de 1 octombrie 1990 se înființează Centrul de cercetare și prelucrare a plantelor medicinale „Plantavorel” Piatra-Neamț, din județul Neamț, prin reorganizarea și dezvoltarea Laboratorului „Plantavorel” Piatra-Neamț, în subordinea Prefecturii județului Neamț din punct de vedere administrativ și economic și Ministerului Sănătății pe linie de specialitate, cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, Strada Cuza Vodă nr. 66, având ca obiect de activitate valorificarea superioară a resurselor naturale de plante medicinale și aromatice din flora spontană și cultivată, precum și a altor produse de origine agricolă și animală din județ.

Organizarea unității înființate potrivit alin. 1 de mai sus se face prin trecerea în administrarea directă a mijloacelor materiale și financiare, precum și a personalului de la direcția sanitară a județului, prin protocol încheiat în baza datelor de bilanț la 30 iunie 1990.

Unitatea economică înființată are personalitate juridică, este de mărime mică și se încadrează în grupa a III-a de ramuri.

Personalul muncitor preluat se consideră transferat în interesul serviciului, la data de 1 octombrie 1990, cu salarizarea corespunzătoare capitolului VIII din anexa nr. IV, grupa a III-a de ramuri la funcțiile de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și proiectare, gradul III de organizare a unităților din grupa a V-a de ramuri la funcția de contabil șef și aparatul funcțional de rețea „Chimie A" pentru muncitori, prevăzute în Legea nr. 57/1974.

Art. 2. - Statul de funcții și organigrama unității înființate potrivit art. 1 de mai sus se aprobă de Prefectura județului Neamț.