autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea subordonării Oficiului de stat pentru invenții și mărci
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Oficiul de stat pentru invenții și mărci trece din subordinea guvernului în subordinea Ministerului Învățământului și Științei.

Art. 2. - Activitatea Oficiului de stat pentru invenții și mărci va fi coordonată direct de secretarul de stat, șef al Departamentului științei din Ministerul Învățământului și Științei.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor și Ministerul Resurselor și Industriei vor introduce modificările necesare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Învățământului și Științei, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile Decretului nr. 86/1990 și Hotărârii guvernului nr. 374/1990.