autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 165 din Regulamentul Adunării Deputaților,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Adunarea Deputaților ia act de cererile de demisie prezentate de deputații Noghin Doina, aparținând grupului parlamentar ecologist și social-democrat, Circumscripția electorală nr. 24 Iași, și Zaharia Corneliu Dan, aparținând grupului parlamentar al Fontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 41 București, și declară vacante locurile de deputați deținute de aceștia.