autentificare cu OpenID
Decret privind desființarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară și înființarea Institutului de fizică atomică
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară se desființează.

Atribuțiile în domeniul energeticii nucleare ale comitetului se preiau de Ministerul Energiei Electrice.

Art. 2. - Pe data prezentului decret se înființează Institutul de fizică atomică București, în subordinea guvernului, prin preluarea unităților de cercetare din subordinea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară, cu excepția Institutului de reactori nucleari energetici Pitești-Colibași, care trece în subordinea Ministerului Energiei Electrice.