autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea alocațiilor zilnice de hrană pentru unele unități și activități de învățământ
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Cuantumul alocațiilor zilnice de hrană pentru unele unități și activități de învățământ se stabilesc conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - în cadrul alocațiilor zilnice de hrană se cuprinde numai valoarea alimentelor.

Art. 3. - Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, primăriile, cooperația de consum, întreprinderile agricole de stat și cooperatiste vor asigura aprovizionarea prioritară și de calitate superioară a unităților și activităților de învățământ prevăzute în anexă.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri orice alte prevederi contrare se abrogă.


[modificare] Anexă

Alocațiile de hrană
pentru unele unități și activități de învățământ
Beneficiarii de alocații Alocația zilnică de hrană (-lei-)
- copii în grădinițe cu program prelungit 16
- copii în grădinițe cu program săptămânal 23
- elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din școli speciale 30
- concursuri de elevi pe meserii, obiecte de învățământ, cultural-artistice la fazele județene, zonale și finale, precum și pe perioada de pregătire a participanților la olimpiade internaționale 21