autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea taxei unice de magazinaj asupra bunurilor reținute de organele vamale la intrarea în țară
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Bunurile aparținând persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele autorizate să efectueze operațiuni de comerț exterior, pentru care nu sunt îndeplinite condițiile legale de introducere în țară, se păstrează, sub supraveghere vamală, la dispoziția titularilor, pe o perioadă de 48 de ore în cazul bunurilor perisabile și vietăților sau 30 de zile pentru alte categorii de bunuri.

Se desființează procedura de păstrare sub supraveghere vamală a bunurilor pentru care nu sunt îndeplinite condițiile legale de scoatere din țară. Deținătorii bunurilor sunt obligați să soluționeze personal situația acestora.

Art. 2. - Se instituie taxa unică de magazinaj de 100 lei pe zi, pentru fiecare bun păstrat sub supraveghere vamală, la intrarea în țară. Taxa se va percepe începând cu cea de-a 7-a zi de la reținerea bunului.

Pentru bunurile reținute de organele vamale în vederea evaluării și stabilirii taxelor vamale nu se percepe taxa unică de magazinaj.

În cazul expirării termenului de păstrare a bunurilor sau al abandonării acestora prin declarație scrisă dată organelor vamale, titularii nu mai datorează taxele de magazinaj, bunurile devenind proprietatea statului.

Art. 3. - Lucrătorii vamali care descoperă bunuri, valori sau sume sustrase de la control în scopul evitării unor restricții, autorizări, aprobări sau plăți de taxe vamale legale beneficiază de recompense bănești reprezentând 1% din valoarea descoperirilor.

Direcția generală a vămilor aprobă plata recompenselor după rămânerea definitivă a măsurilor dispuse prin procesele-verbale de contravenție încheiate persoanelor în cauză. Plata recompenselor se va face din încasările curente ale unităților vamale.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeași dată orice dispoziții contrare își încetează aplicarea.