autentificare cu OpenID
Decret privind înființarea Ministerului Comerțului Exterior
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Acte cu același nume:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret se înființează Ministerul Comerțului Exterior prin reorganizarea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, care se desființează.

Art. 2. - Nicolae M. Nicolae se numește în funcția de ministru al comerțului exterior.