autentificare cu OpenID
Declarația Parlamentului României privind Apelul Sfatului Frontului Popular din Republica Moldova
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Parlamentul României exprimă profunda sa îngrijorare cu privire la evenimentele menționate în „Apelul adresat opiniei publice internaționale, guvernelor și parlamentelor statelor lumii și organizațiilor internaționale”, de către Comitetul Executiv al Sfatului Frontului Popular din Moldova, la 3 septembrie 1990, precum și în „Apelul către românii din toată lumea”, al Sfatului Frontului Popular din Moldova, din 21 octombrie 1990.

Unitatea teritorială a Republicii Moldova, locuită în majoritate de români, se află în pericol de a fi fărâmițată. Crearea de noi entități nelegitime și neviabile, precum ar fi așa numitele republici găgăuză și transnistreană, nu poate fi în nici un fel justificată.

Parlamentul României, exprimând voința întregii națiuni, își afirmă deplina solidaritate cu populația din Republica Moldova care se pronunță pentru menținerea integrității teritoriale a republicii și consideră binevenită poziția președintelui U.R.S.S., Mihail Gorbaciov, prin care sunt condamnate aceste acte ca fiind anticonstituționale și generatoare de tensiuni.

În aceste momente grele, Parlamentul României sprijină poporul Republicii Moldova, iubitor de libertate, care dorește să trăiască și să se dezvolte după propria sa voință și conștiință, în înțelegere și armonie cu toți cetățenii republicii.

Parlamentul României hotărăște ca prezenta declarație să fie transmisă parlamentelor și guvernelor tuturor statelor lumii.


Adoptată în ședința Parlamentului României din 25 octombrie 1990.