autentificare cu OpenID
Lege privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 22 octombrie 1990.
  • promulgat: Președintele României, Ion Iliescu notă
    În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare, și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea și exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare, se completează prin introducerea unul nou alineat, cu următorul cuprins:

"Beneficiază în mod gratuit de asistență juridică și persoanele care formulează acțiuni sau cereri de orice fel ori solicită consultații relative la drepturile sau interesele lor, vătămate în timpul evenimentelor revoluționare din decembrie 1989."