autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea statutului de comisie permanentă Comisiei de redactare a proiectului Constituției României
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Aceasta hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 30 octombrie 1990.
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 29 octombrie 1990.
Parlamentul României hotărăște:

Articol unic. - Se acordă statutul de comisie permanentă Comisiei de redactare a proiectului Constituției României.

Activitatea Comisiei de redactare a proiectului Constituției României se desfășoară conform Regulamentului și hotărârilor Adunării Constituante.

Prevederile referitoare la comisiile permanente ale Senatului și Adunării Deputaților, cuprinse în Legea nr. 4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților, se aplică și Comisiei de redactare a proiectului Constituției României.