autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acoperirea cheltuielilor publicațiilor editate de Ministerul Culturii
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Direcția pentru presă, publicații și tipărituri, din subordinea Ministerului Culturii, să utilizeze veniturile rezultate din vânzarea publicațiilor editate de Ministerul Culturii și a imprimatelor tipizate pentru acoperirea cheltuielilor necesitate de editarea și difuzarea publicațiilor destinate diasporei românești și minorităților naționale, cu aprobarea Ministerului Culturii și avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu anul financiar 1990.