autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modul de încadrare a personalului din activitatea de contractări și achiziții
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - (1) Activitatea de contractări și achiziții se desfășoară, de regulă, de personal încadrat cu contract de muncă, salarizat cu cote procentuale stabilite potrivit legii.

(2) În măsura în care volumul de activitate nu justifică încadrarea cu o normă întreagă, unitățile pot încadra în aceste activități salariați cu 1/2 normă.

(3) Salariații încadrați în aceste activități cu contract de muncă au toate drepturile și obligațiile prevăzute de legislația muncii.

(4) În cazul în care activitatea de contractări și achiziții are un volum redus sau un caracter discontinuu, aceasta se va realiza de persoane cu care se încheie contracte civile, fiind plătite la tarife stabilite potrivit reglementarilor în vigoare.

Art. 2. - (1) Unitățile vor analiza, anual, volumul activității de contractări și achiziții desfășurat de fiecare persoană, menținând numai contractele de muncă cu normă întreagă, sau cu 1/2 normă, încheiate cu acei salariați care au îndeplinit în medie anuală un volum de activitate care să le asigure cel puțin salariul minim pe economie.

(2) Contractul de muncă al persoanelor care nu realizează volumul de activitate prevăzut la alin. 1 încetează ca urmare a restrângerii activității.

Art. 3. - Întreprinderile sau unitățile care desfășoară activități de contractări și achiziții vor calcula și plăti impozitul, contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru pensia suplimentară, potrivit legii.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, unitățile care desfășoară activități de contractări și achiziții și au încadrați salariați cu contracte de muncă, plătiți pe bază de cote procentuale, vor analiza situația acestora, menținând numai acele contracte de muncă cu normă întreagă sau cu 1/2 normă, justificate potrivit criteriilor prevăzute în art. 2 alin. (1).

Art. 5. - Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile și altor activități salarizate cu cote procentuale.