autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea liniei frontierei de stat în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea liniei frontierei de stat în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea, semnat la Timișoara la 25 septembrie 1990.


[modificare] Protocol între Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea liniei frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea

Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în dorința de a reglementa traseul frontierei de stat romano-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea, în conformitate cu prevederile art. 21 din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condițiile extinderii colaborării pentru utilizarea potențialului hidroenergetic al Dunării, semnat la București la 19 februarie 1977 (denumit în textul ce urmează acord), au hotărât să încheie prezentul protocol și, în acest scop, au numit pe împuterniciții lor:
Guvernul României pe locotenent-colonel Alexandrescu Sterie, președintele delegației române în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave;
Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Iugoslavia pe colonel Miodrag Kostic, președintele delegației iugoslave în Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, care după schimbarea deplinelor puteri, găsite în bună și cuvenită formă, au convenit asupra următoarelor:
Articolul 1

În conformitate cu prevederile art. 21, pct. 1 din acord, Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave a determinat prin măsurători pe teren și a marcat traseul liniei frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea, după cum urmează:

  • punctul 1 cu coordonatele x= 4·908·165,09, y = 7·625·485,01 stabilit ca intersecție a axului centralelor și dreapta perpendiculară pe acesta care desparte centrala română de centrala iugoslavă;
  • din punctul 1 pe dreapta care desparte centrala română de centrala iugoslavă la 100 m amonte s-au calculat coordonatele punctului 2, x = 4·908·219,78, y = 7·625·401,28, iar la 200 m aval s-au calculat coordonatele punctului 3, x = 4·908·055,72, y = 7·625·652,45;
  • punctul 4 cu coordonatele x = 4·908·165,63, y = 7·624·896,49 (punct de frântură al liniei de frontieră din anul 1923). Din acest punct, linia de frontieră merge în linie dreaptă până la punctul 2;
  • din punctul 3, linia de frontieră merge în linie dreaptă până în punctul 744 cu coordonatele: x = 4·907·651,92, y = 7·625·728,84 (punct de frântură al liniei de frontieră din anul 1923);
  • din coordonatele punctelor: 4, 2, 1, 3, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 735, s-a calculat suprafața de 241.584 mp., care, potrivit acordului, revine Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, reprezentând compensarea pentru aceeași suprafață care a trecut la teritoriul României, la „Porțile de Fier”, potrivit prevederilor protocolului semnat la Belgrad la 8 februarie 1975.

Coordonatele punctelor s-au calculat în sistem de coordonate iugoslav.

Linia de frontieră între România și Republica Socialistă Federative Iugoslavia, rectificată în baza art. 21 din acord, are următorul traseu: începe din punctul 4 determinat pe linia frontierei stabilită în anul 1923 și continuă în linie dreaptă în direcția est până în punctul 2, mai departe în linie dreaptă în direcția sud-est, trece prin punctul 1 până în punctul 3, de unde, mergând în linie dreaptă, în direcția sud, ajunge în punctul final 744 unde întâlnește linia frontierei stabilită în anul 1923.

Articolul 2

Pentru determinarea coordonatelor pct. 1, 2 și 3 ale liniei frontierei de stat rectificate, comisia mixtă a folosit punctele permanente cu care este marcat axul centralelor 3R pe teritoriul român și 6J și 14J pe teritoriul iugoslav.

Punctele de capăt 4 și 744 ale segmentului de frontieră care se rectifică sunt marcate pe teren cu stâlpii de frontieră D. 166/1R și D. 166/2R de pe teritoriul român și stâlpii de frontieră D. 166/1J și D. 166/4J de pe teritoriul iugoslav, care sunt plantați coliniar cu aceste puncte pe malul stâng și drept al Dunării.

Linia de frontieră dintre centrala română și centrala iugoslavă este marcată cu 4 tăblițe confecționate din oțel inox, cu inițialele celor două state. Pe șoseaua internațională, marcarea frontierei de stat se face cu o bandă de marmură roșie, lată de 20 cm, iar pe calea ferată cu o bandă de vopsea roșie având aceeași lățime.

Articolul 3

În baza măsurătorilor topografice, comisia mixtă a întocmit „Planul cu rectificarea frontierei româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II” la scara 1:5.000, pe care este reprezentată linia de frontieră conform documentelor de frontieră din anul 1923 și linia de frontieră descrisă în art. 1 din prezentul protocol.

Planul cu rectificarea frontierei româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II” se anexează la prezentul protocol și face parte integrantă din acesta.

Articolul 4

Prezentul protocol între Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea liniei frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier II”, pe fluviul Dunărea și anexa înlocuiesc documentele de frontieră existente pentru porțiunea de frontieră descrisă în art. 1 al acestui protocol.

Articolul 5

Prin prezentul protocol se constată că s-a îndeplinit obligația României de compensare a întregii suprafețe de 241.584 mp și rectificarea liniei frontierei de stat în favoarea Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, în modul menționat în schimbul de scrisori al președinților celor două delegații guvernamentale pentru tratative privind construirea Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier”, pe fluviul Dunărea, efectuat la 30 noiembrie 1963 la Belgrad, și în art. 6 din Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier”, pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 8 Februarie 1975, care se referă la rectificarea frontierei pe fluviul Dunărea.

Articolul 6

Rectificarea liniei frontierei de stat, efectuată prin prezentul protocol, rămâne în vigoare pe toată durata exploatării, atât a sistemului „Porțile de Fier”, cât și a sistemului „Porțile de Fier II”. Odată cu încetarea rectificării liniei frontierei de stat, efectuată prin Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectivului principal al Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile de Fier”, pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 8 februarie 1975, frontiera de stat rectificată prin prezentul protocol se va restabili în conformitate cu prevederile art. 21 pct. 4 din acord.

Articolul 7

Prezentul protocol va fi supus aprobării în conformitate cu legislația națională a fiecărui stat și va intra în vigoare la data schimbului notelor prin care se comunică despre aprobarea sa.


Semnat la Timișoara la data de 25 septembrie 1990, în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba sârbo-croată, ambele texte având aceeași valoare.


Din împuternicirea Guvernului României, locotenent-colonel Alexandrescu Sterie
Din împuternicirea Consiliului Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, colonel Miodrag Kostic