autentificare cu OpenID
Hotărâre privind majorarea cu sută la sută a dobânzilor care se acordă populației de Casa de Economii și Consemnațiuni
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Casa de Economii și Consemnațiuni va majora cu sută la sută actualele dobânzi care se acordă la depunerile populației pe toate instrumentele de economisire.

Art. 2. - Operațiunile tehnice necesare calculării dobânzilor majorate se vor desfășura începând cu data de 2 noiembrie 1990, iar intrarea în vigoare a noilor dobânzi se va face cu data de 1 ianuarie 1991.

Art. 3. - Se autoriză Banca Națională a României să stabilească nivelul dobânzilor la disponibilitățile din conturi și la creditele acordate în economie.