autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea în funcție la Ministerul Apărării Naționale a unui general
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Generalul-maior Spiroiu Constantin Niculae se numește în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului înzestrării armatei.