autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la cererea guvernului de a i se acorda competențe sporite în implementarea reformei economice
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 12 noiembrie 1990.
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan notă
  Această hotărâre a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din 12 noiembrie 1990.
Luând act de Raportul privind stadiul aplicării reformei economice și necesitatea accelerării acesteia, prezentat Parlamentului României de primul-ministru la 18 octombrie 1990,
ținând seama de solicitările guvernului de a i se acorda competențe sporite în implementarea reformei economice și având în vedere faptul că unele dintre proiectele de lege anunțate de guvern în acest scop au fost prezentate cu întârziere, iar altele nu au fost înaintate până în prezent Adunării Deputaților și Senatului,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
 1. Se acordă guvernului dreptul ca în următoarele 6 luni să poată introduce sau modifica în mod operativ taxe și impozite. În acest scop guvernul va iniția o lege specială pe care o va supune aprobării parlamentului. Hotărârile guvernului cu privire la taxele și impozitele introduse sau modificate vor fi supuse ulterior aprobării parlamentului.
 2. Se autorizează guvernul să contracteze credite financiare externe garantate de stat, în limitele unui plafon trimestrial aprobat de parlament.
  Totodată, guvernul este obligat să prezinte, trimestrial, Parlamentului condițiile în care au fost contractate creditele, volumul și destinațiile acestora.
 3. Se aprobă solicitarea guvernului de a aplica unele legi adoptate de parlament chiar mai înainte de data prevăzută pentru intrarea lor în vigoare.
  Aplicarea acestor legi se va putea face numai după promulgarea lor.
 4. Cele două camere își afirmă disponibilitatea de a adopta proceduri legislative speciale menite să urgenteze dezbaterea unor proiecte de legi menționate în raportul primului-ministru, necesare accelerării ritmului de introducere a reformei economice.